سایت خبری ملت ما

لیست اخبار
هشتمین جلسه شورای اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و ضمن ارائه چند گزارش، درخواست‌های برخی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و ...

روزهای اغتشاشات در بحبوحه خبرهای مختلف پروژه‌های کشته‌سازی از همه داغ‌تر بودند و خیلی زود سر از رسانه‌های خارج از کشور درمی‌آوردند.


در این گزارش، منتخبی از برترین تصاویر خبری هفته گذشته را مشاهده می کنید.