سایت خبری ملت ما

لیست اخبار
فروش سینماها تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، ۸۰ درصد جلوتر از سال گذشته است. ۳۲ فیلم در این مدت نمایش داشتند که توانستند با جذب ۹ میلیون مخاطب، ...