سایت خبری ملت ما

لیست اخبار


با افت ۹متری آب، حدود ۲۴درصد از مساحت سطح خزر کوچک خواهد شد؛ معاون سازمان حفاظت محیط زیست دراین‌باره گفت: کاهش تراز آب دریای خزر در سواحل ...کاهش بی‌سابقه حجم و پسروی آب دریای خزر در شهرستان‌های ساحلی شمال کشور ز دهه‌های گذشته شروع شده که در صورت تداوم این روند زیرساخت های ...