سایت خبری ملت ما

لیست اخبار
هشتمین جلسه شورای اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و ضمن ارائه چند گزارش، درخواست‌های برخی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و ...


در این گزارش، منتخبی از برترین تصاویر خبری هفته گذشته را مشاهده می کنید.
در یونان، تعداد قربانیان پس از سیل شدید به ۱۴ نفر افزایش یافت. افراد بیشتری مفقود شده اند و دسترسی به چندین روستا امکان پذیر نیست. در همین ...