سایت خبری ملت ما

لیست اخبار
کاهش بی‌سابقه حجم و پسروی آب دریای خزر در شهرستان‌های ساحلی شمال کشور ز دهه‌های گذشته شروع شده که در صورت تداوم این روند زیرساخت های ...