سایت خبری ملت ما

لیست اخبار

پس از انتشار تصاویری از جابه‌جایی تجهیزات نظامی از سوی جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته، موجی از تحلیل‌ها در خصوص احتمال آغاز جنگی دیگر در ...