سایت خبری ملت ما

لیست اخبار


جانشین فرمانده کل فراجا گفت: امنیت مردم خط قرمز ما است، فرقی ندارد در کجای کشور باشد. هر کس که عزت و عفت مردم را هدف گرفته باشد، با آنان ...