سایت خبری ملت ما

لیست اخبار
رئیس سازمان صداوسیما گفت: این رسانه برنامه‌های متنوعی با موضوعیت مشارکت و رقابت در انتخابات خواهد داشت که به تدریج از آنها رونمایی می‌کند.