سایت خبری ملت ما

لیست اخبار


پروژه ملی طرح تامین آب استان اصفهان از خلیج فارس و دریای عمان در فاز اول بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود در ابتدای سال ...