سایت خبری ملت ما

لیست اخبار

به نظر می رسد تاکنون منتقدان دولت برنامه عملیاتی برای عبور از مشکلات ارائه نکرده‌اند، پس باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا این ...