دسته بندی : عکس
۱۴۰۲/۰۸/۱۶

عکس | غم و اندوه مهمان این روزهای غزه

با جنایات وحشیانه رژیم کودک کُش صهیونیستی در نوار غزه بسیاری از خانوده‌ها داغدار عزیزان از دست داده‌شان هستند و فضای شهر پر از غم و اندوه شده است.
پایگاه خبری ملت ما
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106235370927_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106214874658_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106206303491_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106278226760_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106260898097_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106246364380_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106321268924_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106312697757_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106295182764_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106364311088_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106349777370_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106341206203_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106043264993_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106025750000_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106005253731_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106290901921_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106306180958_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106324441270_Thum.jpg MellateMa
https://www.mellatema.com/media/Image/2023/11/202311106435121119_Thum.jpg MellateMa

اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:


آدرس کوتاه شده‌ی صفحه:

https://www.mellatema.com/Fa/News/25100

کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000