دسته بندی : سایر حوزه ها
۱۴۰۲/۰۶/۲۰

دکه ملت ما | صفحه نخست روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۰ شهریور

خنثی سازی ترورهای خوشه ای، صدای پای جنگ داخلی در آمریکا، نسل‌کُشی خاموش از گورهای جمعی استرالیا تا عقیم‌سازی در سوئد، موضوعات مورد توجه روزنامه‌های دوشنبه 20 شهریور است.
پایگاه خبری ملت ما
174412009/11/2023 9:27:58 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309109462648119_Thum.jpg
88312009/11/2023 9:27:52 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309103849490282_Thum.jpg
166912009/11/2023 9:27:47 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309107555563511_Thum.jpg
86312009/11/2023 9:27:41 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309106117868203_Thum.jpg
84412009/11/2023 9:27:35 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309107065727451_Thum.jpg
93712009/11/2023 9:27:05 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309109270485324_Thum.jpg
172512009/11/2023 9:27:11 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309106841018558_Thum.jpg
81312009/11/2023 9:27:17 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309101927534147_Thum.jpg
83412009/11/2023 9:27:24 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309105373585719_Thum.jpg
179912009/11/2023 9:27:30 AMhttps://www.mellatema.com/media/Image/2023/09/202309101638979290_Thum.jpg

اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:


آدرس کوتاه شده‌ی صفحه:

https://www.mellatema.com/Fa/News/22700

ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000